Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Targowej 3 został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dn. 23 listopada 2001r. Spółka jest następcą prawnym zakładu budżetowego i działa od dnia 1 stycznia 2002 roku na podstawie aktu założycielskiego zawartego 31.12.2001r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod poz. 0000129540 w dniu 4.09.2002r. postanowieniem Sądu Rejonowego-XIII Wydział Gospodarczy. Spółka powołana została do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: zbiorowe zaopatrzenie i rozprowadzenie wody; zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; budowa, utrzymanie, konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; budowa, utrzymanie, konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych; budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych; usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych; wywóz i unieszkodliwianie opadów; wywóz odpadów nietypowych; letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników. Do realizacji zadań zakład zatrudnia 70 pracowników. 

 

gospodarka_odpadami

Profesjonalna gospodarka odpadami jest od wielu lat domeną naszej firmy. Jako firma z dużym doświadczeniem nieustannie się rozwijamy, by zapewnić kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w dziedzinie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów. Renomę zapewnia nam nowoczesne zaplecze oraz wykwalifikowana kadra. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, oraz cennikiem wywozu nieczystości.

Zobacz

wodkan1

Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego wykorzystania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a w szczególności hydrologicznych i hydrogeologicznych, działania g.w. zmierzają do zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, rolnictwa,przemysłu i energetyki oraz ochrony przed powodziami i zanieczyszczeniem wód.

Zobacz