Sprzątanie Świata – Polska 2022
„Wszystkie śmieci są nasze”

Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych do akcji „Sprzątanie Świata – Polska  2022” przystępują dzieci i młodzież z soleckich szkół. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”. Akcja „Sprzątanie świata – Polska”  przypada w dniach 16-18 września, jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. W ostatnich latach plastikowe  opakowania zdominowały nasze życie i otoczenie. Wychodząc na spacer bardzo często napotykamy porzucone plastikowe butelki (PET), woreczki i reklamówki foliowe, oraz jednorazowe kubeczki. Ich rozkład w środowisku naturalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet dłużej. Plastikowe odpady stały się jednym z problemów cywilizacyjnych, aby z nim walczyć wystarczy zacząć od siebie zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia. Dzieci i młodzież soleckich szkół do akcji Sprzątanie świata przystępują w piątek tj. 16 września 2022 r., zgodnie z załączonym harmonogramem.

Organizacje mogą zarejestrować udział w akcji poprzez stronę:

—————————————————————————————————————————————————————–

UWAGA!!!

Płatności z tytułu faktur wystawionych do dnia 18.02.2022r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim należy dokonywać na rachunek bankowy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski
58 1240 3507 1111 0000 3057 6681
Bank PeKaO SA I Oddział w Solcu Kujawskim

podając w tytule płatności numer płatnika i numer faktury.

Od 21 lutego 2022r. ZGK Sp. z o.o. rozpoczyna proces wdrażania dla swoich wszystkich klientów – INDYWIDUALNYCH NUMERÓW RACHUNKÓWKlient zobowiązany jest do zweryfikowania otrzymanych nowych faktur i dokonania płatności na swój nowy numer rachunku.

PAMIĘTAJ, ABY KAŻDĄ KOLEJNĄ FAKTURĘ OPŁACIĆ NA NOWY NUMER KONTA!!!

———————————————————————————————————————————————————-

Sprzątanie Świata Polska – 2021 „Myślę, więc nie śmiecę”
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji!
Dzieci i młodzież soleckich szkół do akcji Sprzątanie Świata przystępują w piątek, tj 17 września 2021 r., zgodnie z załączonym harmonogramem.
Mieszkańcy Sołectwa Kujawska przystąpią do sprzątanie terenów przylegających do ul. Średniej w dniu 18 września w godzinach 9.00-13.00

————————————————————————————————————————————————————

Informacja dla osób korzystających z sieci wodociągowej w miejscowości Chrośna

W nawiązaniu do Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr NHK.661.2021, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim (dalej jako spółka) uprzejmie zawiadamia, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Chrośna została warunkowo dopuszczona ze względu na przekroczenia fizykochemiczne parametrów: manganu, żelaza oraz mętności. Spółka uprzejmie informuje, że woda dystrybuowana do Państwa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i można ją bezpiecznie spożywać. Nadmieniamy, że obecnie na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośna trwają prace konserwacyjno-naprawcze mające na celu wyeliminowanie przedmiotowych przekroczeń.

Całkowite doprowadzenie jakości wody do wymogów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2022r.

Decyzja PPIS w Bydgoszczy do pobrania >>TUTAJ<<

————————————————————————————————————————————————————-

W związku ze spadkiem zachorowań i luzowaniem obostrzeń informujemy, że od 1.06.2021 odczytywacze będą dokonywać odczytu wodomierzy. Nadal jednak obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka.
Cały czas zachęcamy do zgłaszania stanów wodomierzy drogą elektroniczną lub telefonicznie do Działu Wodociągów i Kanalizacji.

————————————————————————————————————————————————

Informacja o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028,  z późń. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR  z dnia 7 kwietnia 2021 r. (ogłoszenie na stronie BIP Wody Polskie w dniu 30 kwietnia 2021r.), które obowiązują od 8 maja 2021 r. na terenie gminy Solec Kujawski.  

Treść decyzji do pobrania w zakładce Taryfa za wodę i ścieki 

—————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————

COVID-19

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych przez osoby objęte kwarantanną lub izolacją domową powinny być gromadzone i oddawane w workach koloru czerwonego. W związku z powyższym prosimy osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej o kontakt w celu dostarczenia worków oraz ustalenia sposobu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych.

Kontakt: 52/387-03-77; 668-194-762; 734-415-364

———————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————-

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim pragnie zaoferować swoim Klientom nową, bezpłatną usługę „POLECENIE ZAPŁATY”Dzięki tej usłudze opłacą Państwo wygodnie i bezpiecznie swoje rachunki. Jest to bezgotówkowa forma płatności, która gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji i terminowość opłat. Zachowacie Państwo pełną kontrolę i dostęp do operacji dokonywanych na swoim rachunku bankowym, otrzymując z banku – wyciągi bankowe a z ZGK sp. z o.o. – oryginały faktur.

Formularze zgody na obciążenie rachunku oraz cofnięcie zgody na obciążenie rachunku są dostępne w zakładce
Polecenie zapłaty.

————————————————————————————————————————————————————

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim podążając za nowymi trendami oraz rosnącymi oczekiwaniami naszych klientów w zakresie obsługi, wprowadza możliwość przesyłania swoim kontrahentom faktur za usługi i towary w formie elektronicznej tzw. e-faktury.
Szczegóły w zakładce e-Faktura 

———————————————————————————————————————————————

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że woda pitna w Solcu Kujawskim w całości pochodzi ze źródeł głębinowych, które zlokalizowane są w Przyłubiu. To oznacza, że w kontekście awarii warszawskiej oczyszczalni nie ma zagrożenia spadku jakości wody dla mieszkańców Solca Kujawskiego,  Przyłubia, Otorowa i Makowisk. Chrośna i Rudy posiadają studnie lokalne, które również nie są zagrożone.

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

—————————————————————————————————————————————————————————–