————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————-

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim pragnie zaoferować swoim Klientom nową, bezpłatną usługę „POLECENIE ZAPŁATY”Dzięki tej usłudze opłacą Państwo wygodnie i bezpiecznie swoje rachunki. Jest to bezgotówkowa forma płatności, która gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji i terminowość opłat. Zachowacie Państwo pełną kontrolę i dostęp do operacji dokonywanych na swoim rachunku bankowym, otrzymując z banku – wyciągi bankowe a z ZGK sp. z o.o. – oryginały faktur.

Formularze zgody na obciążenie rachunku oraz cofnięcie zgody na obciążenie rachunku są dostępne w zakładce
Polecenie zapłaty.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Akcja Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Akcja ta wywodzi się z Australii i po raz pierwszy odbyła się w 1989 r. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994 r. i jest ona organizowana co roku. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2020 w tym roku przebiega pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

W tegorocznej akcji udział biorą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Worki i rękawice zapewnia Gmina Solec Kujawski. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim również bierze czynny udział w akcji zapewniając odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim podążając za nowymi trendami oraz rosnącymi oczekiwaniami naszych klientów w zakresie obsługi, wprowadza możliwość przesyłania swoim kontrahentom faktur za usługi i towary w formie elektronicznej tzw. e-faktury.
Szczegóły w zakładce e-Faktura 

—————————————————————————————————————————————————————————-
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim informuje,
że w dniach 14.07.2020r. – 31.07.2020r. budowana jest sieć wodociągowa w ul. Kujawskiej na odcinku od świetlicy „Jagódka” do Drogi Krajowej nr 10. W związku z powyższym na tym odcinku wprowadzono nową organizację ruchu.  Prosimy o zwracanie szczególnie uwagi na nowe oznakowanie przygotowane na czas realizacji prac.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
—————————————————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————–
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników,
oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
od dnia 18.03.2020 r. do odwołania
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz Punkt Obsługi Klienta (POK)
Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Targowej 3
zostają ZAMKNIĘTE do odwołania.
Liczymy na Państwa zrozumienie i przepraszamy za wszelkie zaistniałe niedogodności
wynikające z wprowadzonych ograniczeń.
———————————————————————————————————————————————–

W związku ze wzrostem przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce,
w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, jak i samych pracowników,
od 17.03. br. do odwołania
Kasa ZGK Sp. z o.o. będzie NIECZYNNA

Płatności należy dokonywać przelewem na podany na fakturach numer rachunku bankowego

———————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————
Informujemy, że w związku awarią na ujęciu wody w miejscowości Chrośna
istnieje możliwość pobrania wody pitnej ze zbiorników dostarczonych przez ZGK sp. z o.o.
Zbiorniki ustawione są w następujących lokalizacjach:
– Chrośna 3
– Chrośna 10 (świetlica)
– Chrośna 18
Zbiorniki z wodą będą dostępne do godz. 22:00 lub do usunięcia awarii.

 

—————————————————————————————————————————————————-

Informujemy, że wystąpiła awaria na ujęciu wody w miejscowości Chrośna. 
Z uwagi na specyfikę awarii przerwa w dostawie wody potrwa do piątku (14.02) do godz. 15:00.
Aktualnie ZGK Sp. z o.o. dostarcza wodę zdatną do picia w butelkach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

—————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————–

KASA BĘDZIE NIECZYNNA W DNIU 24.12.2019

——————————————————————————————————–

Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2019

 „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”

to hasło tegorocznej kampanii „Sprzątanie Świata – Polska 2019”,
która odbędzie się między 20 a 22 września

Akcja Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Akcja ta wywodzi się z Australii i po raz pierwszy odbyła się w 1989 r. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994 r. i jest ona organizowana co roku. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

W naszym mieście w akcji uczestniczą m.in. Nadleśnictwo Solec Kujawski, Hufiec ZHP Solec Kujawski, Osiedle Staromiejskie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4. Uczniowie szkół podstawowych akcję sprzątania świata przeprowadzają już w piątek tj. 20 września 2019 r. od godz. 8:00 do godz. 14:00. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 będą sprzątali lasek przy ulicy Kujawskiej, natomiast Szkoła Podstawowa nr 4 akcją obejmuje teren cmentarza przy ul. Powstańców, las za cmentarzem parafialnym, okolice ulicy Targowej, Ogrodowej i Żeglarskiej, a klasy młodsze pozbierają nieczystości w okolicy ulicy Juliusza Słowackiego oraz  na boisku szkolnym i Orliku.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim również bierze czynny udział w akcji zapewniając pomoc w sprzątaniu zabezpieczając worki do zbierania odpadów oraz poprzez zagospodarowanie zebranych odpadów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”!

 Więcej informacji pod nr tel. 52 387 13 96

—————————————————————————————————————————————————————————–

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że woda pitna w Solcu Kujawskim w całości pochodzi ze źródeł głębinowych, które zlokalizowane są w Przyłubiu. To oznacza, że w kontekście awarii warszawskiej oczyszczalni nie ma zagrożenia spadku jakości wody dla mieszkańców Solca Kujawskiego,  Przyłubia, Otorowa i Makowisk. Chrośna i Rudy posiadają studnie lokalne, które również nie są zagrożone.

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

—————————————————————————————————————————————————————————–

KASA BĘDZIE NIECZYNNA W DNIACH: 01.05.2019 – 14.06.2019

INFORMACJA O TARYFIE

od dnia 11.06.2018r. na okres 36 miesięcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny
decyzją nr GD.RET.070/220/D//2018.KC z dnia 16 maja 2018r. zatwierdził taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 11.06.2018r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Odnośnik do decyzji:

Decyzja nr GD.RET.070.220.D.2018.KC

Odnośnik do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-220-d-2018-kc.html

 

2 stycznia 2018 roku

INFORMACJA O TARYFIE

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1., taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy.

Powyższe oznacza, że do dnia 10.06.2018 r. obowiązywać będą taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzone w życie w roku 2017.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przedłożył Dyrektorowi Regionalnemu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

 

       

1. Kasa czynna:

  • poniedziałek, środa ,czwartek, piątek : od 7.30 – 14. 00,
  • wtorek : 7.30 – 16.00