Informujemy, że wystąpiła awaria na ujęciu wody w miejscowości Chrośna.
Z uwagi na specyfikę awarii przerwa w dostawie wody potrwa do piątku (14.02) do godz. 15:00.
Aktualnie ZGK Sp. z o.o. dostarcza wodę zdatną do picia w butelkach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

—————————————————————————————————————————————————-


Informujemy, że w związku awarią na ujęciu wody w miejscowości Chrośna
istnieje możliwość pobrania wody pitnej ze zbiorników dostarczonych przez ZGK sp. z o.o.
Zbiorniki ustawione są w następujących lokalizacjach:
– Chrośna 3
– Chrośna 10 (świetlica)
– Chrośna 18
Zbiorniki z wodą będą dostępne do godz. 22:00 lub do usunięcia awarii.
——————————————————————————————————————————

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie jakości wody na punktach czerpalnych w budynkach, 

w zakresie odpływów ścieków z nieruchomości

prosimy zgłaszać pod numer telefonu: 52 387 13 96, 52 387 13 01 (numer całodobowy).