Profesjonalna gospodarka odpadami jest od wielu lat domeną naszej firmy. Jako firma z dużym doświadczeniem nieustannie się rozwijamy, by zapewnić kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w dziedzinie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów. Renomę zapewnia nam nowoczesne zaplecze oraz wykwalifikowana kadra. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów oraz wszelkie inne zadania związane z gospodarką odpadami jest podstawowym zadaniem Działu Gospodarki Komunalnej. Z chwilą wejścia w życie nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po wygranym przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, zakład realizuje zadania związane ze zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ramach ww. działalności przedsiębiorstwo jest zobowiązane do:

  • odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski,
  • prowadzenie i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • prowadzenia Punktu Obsługi Klienta (POK),
  • dostarczania właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych,
  • działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SKŁAD OSOBOWY:

Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej

  • tel.: 52 387 03 70, tel. kom.: +48 602 514 899

 

Małgorzata Wiącek-Włazik – Referent ds rozliczeń 

 

Krzysztof Grzona – Mistrz ds oczyszczania