Stawki opłat za usługi dodatkowe obowiązujące od 01.01.2020 r.:

Usługa

Stawka

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach przysługującego limitu jednego worka big-bag 1 m3 na gospodarstwo domowe rocznie

0 zł przy dostarczeniu do PSZOK własnym transportem

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach przysługującego limitu jednego worka big-bag 1 m3 na gospodarstwo domowe rocznie z usługą transportową

 • ładowarka KNIKMOPS K-250 – 85 zł / godz.
  (za każdą rozpoczętą minutę 1,42 zł)
 • samochód dostawczy – 80 zł / godz.
  (za każdą rozpoczętą minutę 1,33 zł)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych przy pełnej odpłatności

45 zł – za worek big-bag 0,12 m3
380 zł – za worek big-bag 1 m3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

25 zł – za pojemnik 120 l
50 zł – za pojemnik 240 l
150 zł – za pojemnik 1100 l

Opłaty za usługi transportowe i specjalistyczne
(cena netto za jedną godzinę pracy wraz z obsługą):

Usługa Stawka
Ciągnik z przyczepą 77 zł
Koparko-ładowarka JCB-3CX 116 zł
Koparko-ładowarka JCB-3CX z hydraulicznym młotem wyburzeniowym 250 zł
Samochód LUBLIN 75 zł
Zagęszczarka duża 60 zł
Zagęszczarka mała 50 zł
Piła do cięcia asfaltu 75 zł
Samochód dostawczy RENAULT 80 zł
KNIKMOPS K-250 85 zł

Wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązująca od 01.01.2020 r.

 • dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  – przy segregacji: 24 zł miesięcznie od osoby
  – przy braku segregacji (kara): 72 zł miesięcznie od osoby
 • dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (ceny netto):

  Odpady komunalne zmieszane

  Typ pojemnika

  Cena jednostkowa netto za 1 pojemnik 
  (na dzień 
  zawarcia umowy)

  120 L 27,00 zł
  240 L 53,00 zł
  1100 L 138,00 zł

  Typ worka

  Cena jednostkowa netto za 1 worek
  (na dzień zawarcia umowy)

  60 L 13,50 zł
  120 L 27,00 zł

  Odpady komunalne zbierane selektywnie

  Rodzaj odpadów komunalnych
  zbieranych selektywnie

  Typ pojemnika

  Cena jednostkowa netto  za 1 pojemnik (na dzień zawarcia umowy)

  METALE TWORZYWA SZTUCZNE 120 L 13,00 zł
  240 L 26,00 zł
  1100 L 68,00 zł
  PAPIER 120 L 13,00 zł
  240 L 26,00 zł
  1100 L 68,00 zł
  SZKŁO 120 L 13,00 zł
  240 L 26,00 zł
  1100 L 68,00 zł
  BIOODPADY 120 L 25,00 zł
  240 L 50,00 zł
  1100 L 150,00 zł

  Rodzaj odpadów komunalnych
  zbieranych selektywnie

  Typ worka

  Cena jednostkowa netto za 1 worek (na dzień zawarcia umowy)

  METALE TWORZYWA SZTUCZNE 120 L 13,00 zł
  PAPIER 120 L 13,00 zł
  SZKŁO 120 L 13,00 zł
  BIOODPADY 120 L 25,00 zł