PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Mieszczący się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Punkt Obsługi Klienta obsługuje odpowiednio przeszkolony i posiadający odpowiednią wiedzę z dziedziny gospodarki odpadami pracownik Działu Gospodarki Komunalnej. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w linię telefoniczną i internetową oraz stanowisko klienta, za pośrednictwem których następuje kontakt z mieszkańcami. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie punku znajduje się parking samochodowy dla klientów. Punkt Obsługi Klienta jest odpowiedzialny za udzielanie informacji i służy pomocą mieszkańcom z terenów Miasta i Gminy Solec Kujawski z zakresu organizacji gromadzenia i odbioru odpadów. Mieszkaniec w punkcie może pobrać harmonogram wywozu odpadów komunalnych, materiały informacyjne i edukacyjne, ma także możliwość otrzymania worków do segregacji odpadów komunalnych i gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W Punkcie Obsługi Klienta można również zakupić pojemniki do odpadów komunalnych. Mieszkaniec w punkcie ma możliwość złożenia skargi, wniosków oraz wszelkiego rodzaju podań. Na tablicy informacyjnej znajdują się wzory obowiązujących druków do wypełnienia oraz telefony kontaktowe, adresy stron internetowych i adres e-mail. Pracownik obsługujący punkt jest odpowiedzialny również za opracowywanie ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, dostarczenie ich do mieszkańców i opublikowanie na stronach internetowych. Powyższe materiały wysyła także do publikacji w gazetce miejskiej „Soleckie Wiadomości z Ratusza”.  Punkt Obsługi Klienta uczestniczy także w imprezach ekologicznych, np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, oraz imprezach i festynach dotyczących gospodarki odpadami organizowanych przez Gminę Solec Kujawski. Tworzy programy edukujące mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, dzięki której odnoszone są korzyści dla środowiska.

Harmonogram wywozy odpadów komunalnych na rok 2021