INFORMACJA O TARYFIE

od dnia 08.05.2021r. na okres 36 miesięcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR  z dnia 7 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 08.05.2021r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Odnośnik do decyzji:

Decyzja nr  GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR

Odnośnik do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-40-220-2021-d-kr.html

 —————————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA O TARYFIE

od dnia 11.06.2018r. na okres 36 miesięcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny
decyzją nr GD.RET.070/220/D//2018.KC z dnia 16 maja 2018r. zatwierdził taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 11.06.2018r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Odnośnik do decyzji:

Decyzja nr GD.RET.070.220.D.2018.KC

Odnośnik do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-220-d-2018-kc.html

 

2 stycznia 2018 roku

INFORMACJA O TARYFIE

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1., taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy.

Powyższe oznacza, że do dnia 10.06.2018 r. obowiązywać będą taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzone w życie w roku 2017.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przedłożył Dyrektorowi Regionalnemu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.