Wodomierz ogrodowy

Istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, a co za tym idzie obniżenia wysokości kwoty na fakturze, w przypadku używania wody do celów ogrodowych. Warunkiem jest udokumentowanie rzeczywistej ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym licznikiem wody. Podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Odbiór i plombowanie wodomierza po montażu jest usługą płatną wykonywaną przez ZGK sp. z o.o. po zgłoszeniu.

Zalecany wodomierz: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m3 .

Szczegółowe wymagania techniczne znajdziecie Państwo TUTAJ