1. Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna

 

Regulamin:

Uchwała Nr XLI/323/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski