1. Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna

 

Regulamin:

 

Uchwała Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Taryfa:

Taryfa od dnia 11_06_2018r. na okres 36 miesięcy – Decyzja nr GD.RET.070.220.D.2018.KC

Taryfa od dnia 11_06_2018r. na okres 36 miesięcy – Cennik

Uchwała nr XXXIV_297_17 z dnia 29 listopada 2017 roku – taryfa do 31_12_2018

Uchwala nr xi 98 15 rady miejskiej z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie planu wieloletniego

Cennik od 01_01_2018 do 31_12_2018

 

Podłączenie przyłącza wod-kan do sieci:

Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (obowiązuje od 19.09.2020r.)

Wniosek – o odbiór przyłącza wodociągowego i lub kanalizacyjnego (dla spraw wszczętych po 19.09.2020)

Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

 

Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków:

Wniosek – o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzanie ścieków

Wniosek – o rozwiązanie umowy

 

Inne:

Zlecenie – odbiór wykonania nawiercenia wcinki włączenia

Zlecenie – wykonania prac lub robót

Wniosek – o sprawdzenie działania wodomierza

Wniosek – o montaż wodomierza

Oświadczenie – o ilości m2 na posesji

Oświadczenie – o wskazaniu wodomierza przy sprzedaży najmu dzierżawy nieruchomości

Protokół montażu/wymiany wodomierza