W związku ze spadkiem zachorowań i luzowaniem obostrzeń informujemy, że od 1.06.2021 odczytywacze będą dokonywać odczytu wodomierzy. Nadal jednak obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka.
Cały czas zachęcamy do zgłaszania stanów wodomierzy drogą elektroniczną lub telefonicznie do Działu Wodociągów i Kanalizacji.

Jeżeli nie mogą Państwo być w lokalu w czasie planowanej wizyty inkasenta lub jeżeli nie podali Państwo stanu licznika na pozostawionej przez inkasenta kartce, wówczas można podać stan wodomierza w następujący sposób:

1. osobiście :
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Targowa 3, Solec Kujawski
Dział Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 12
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

2. telefonicznie:
tel. 52 387 03 63
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

3. e-mail:
fakturowanie@zgk.soleckujawski.pl

W celu poprawnego zarejestrowania odczytu należy podać:
– imię i nazwisko
– adres zamontowanego licznika
– numer płatnika
– stan licznika wodomierza głównego
– stan licznika wodomierza ogrodowego (jeżeli jest zamontowany)
– datę odczytu