Zamówienia realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienia powyżej progów stosowania Ustawy) publikowane są na Platformie Zakupowej Open Nexus. Aby przejrzeć aktualne zamówienia kliknij TUTAJ.

——————————————————————————————————————————————————————-

ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE

 ————————————————————————————————————————————————————————–

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE:

Zapytanie o cenę 

Dostawa materiałów do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji na ulicy GierlińskiegoZałącznik do zapytania o cenęFormularz ofertowy

Zamówienie nr ZP.DGK.1.2020Ogłoszenie o zamówieniu – HURTOWY ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY ZGK SP. Z O.O. W SOLCU KUJAWSKIMSIWZ – HURTOWY ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY ZGK SP. Z O.O. W SOLCU KUJAWSKIMZałącznik do SIWZZałącznik – wzór umowyINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 20.02.2020ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 5.03.2020

Zamówienie nr ZP.DGK.2.2020Ogłoszenie o zamówieniu – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI Z TERENU GMINY SOLEC KUJAWSKISIWZ – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI Z TERENU GMINY SOLEC KUJAWSKIZałącznik do SIWZZałącznik – wzór umowyINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 20.02.2020ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 5.03.2020

Zamówienie nr ZP.DGK.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu – ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO W SKRZYNIĘ ZAŁADUNKOWĄSIWZ – ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO W SKRZYNIĘ ZAŁADUNKOWĄZałącznik do SIWZZałącznik – wzór umowyINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 2.07.2019ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 3.07.2019

Zamówienie nr ZP.DGK.1.2019Ogłoszenie o zamówieniu – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZIELONYCH W INSTALACJI REGIONIE 4 – ZACHODNISIWZ – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZIELONYCH W INSTALACJI REGIONIE 4 – ZACHODNISprostowanie do SIWZZałącznik do SIWZZałącznik – wzór umowyINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 22.02.2019 R.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 11.03.2019 R.

Zamówienie: nr ZP.DGK.2.2018:
Ogłoszenie o zamówieniu-Mini ładowarki-maszyny wielofunkcyjnejSIWZ – MINI ŁADOWARKA-MASZYNA WIELOFUNKCYJNAZałączniki do SIWZZałącznik – wzór UmowyINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 21.05.2018 R.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 22.05.2018 R.

Zamówienie: nr ZP.DGK.3.2018:Ogłoszenie o zamówieniu-Samochód ciężarowy wyposażony w urządzenie hakoweSIWZ – SAMOCHÓD CIĘŻAROWY WYPOSAŻONY W URZĄDZENIE HAKOWEZałączniki do SIWZZałącznik – wzór UmowyODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA Z DNIA 14 MAJA 2018 ROKUODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKUINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.05.2018 R.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 28.05.2018 R.

Zapytanie ofertowe: nr ZO.DGK.1.2018Zapytanie ofertowe – kontenery na odpady komunalneZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30.05.2018 R.

Zapytanie ofertowe: nr ZO.DGK.2.2018Zapytanie ofertowe – waga pomostowa wraz z drukarkąZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 25.05.2018 R.

Zapytanie ofertowe: nr ZO.DGK.3.2018
Zapytanie ofertowe – tablice edukacyjno-informacyjneZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 29.05.2018 R.

Zapytanie ofertowe: nr ZO.DGK.4.2018
Zapytanie ofertowe – komputer przenośny z drukarkąZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.06.2018 R.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-KOREKTA 05.06.2018 R.